Een Craniosacraal behandeling is een enorme stimulans voor je zelfgenezend vermogen. De behandeling stimuleert je genezing op fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk vlak. De behandeling richt zich op je levensenergie, je primaire kosmische ademhaling. Daardoor kom je in diepe rust. Hoe dieper je rust, hoe sneller en dieper je geneest. Na een craniosacraal behandeling voel je dat je in diepe rust en ontspanning bent geweest.

Hersenvocht

In je hersenen en je ruggemerg loopt vocht, het hersenvocht. Dat wordt medisch het cerebrospinale vocht genoemd. Door allerlei factoren kan de stroom van dat vocht belemmerd worden. Dat heeft klachten in gezondheid tot gevolg. Elke klacht in het lichaam heeft te maken heeft met het niet doorstromen van dat vocht. Je kunt dan denken aan een whiplash, hoofdpijn, scheef bekken, ischias, tinitus, en een slecht gezichtsvermogen. Het zijn allemaal aanwijzingen dat het hersenvocht niet goed doorstroomt.

Het craniosacraal vocht

Een craniosacraal behandeling zorgt ervoor dat dat hersenvocht weer gaat stromen zoals het hoort. Dat maakt dat genezing in gang wordt gezet op alle vlakken.

Craniosacraal behandeling praktisch

Een behandeling kun je ontvangen met kleding aan. Het gaat om zachte aanrakingen die je diep ontspannen. Je zou kunnen zeggen dat het een zeer rustige vorm van massage is. Maar eigenlijk is craniosacraal geen massage. Het ligt dichter bij energiewerk. Je ligt meestal op je rug op de tafel. De handen van de therapeut worden langere tijd op verschillende plaatsen op je lichaam gelegd.

Alle craniosacraal aanrakingen gebeuren vanuit een diepe stilte. Dat voelt als een meditatieve stilte met een diep respect voor wie jij bent. Dat is zeker na een paar behandelingen heel goed te voelen. Je lichaam leert zich steeds beter leert over te geven aan de ontspanning. Het is heel goed mogelijk dat het je zo ontspant dat je op tafel in een droomslaap valt. Alle spanning valt weg en je kunt op een dieper nivo bij jezelf komen. Op dat nivo kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam haar gang gaan. Je denken is dan even niet aanwezig. En die energie wordt gebruikt om het lichaam te genezen. En dat is meer energie dan dat je denkt.

Oorsprong van Craniosacraal

Het leven drukt zich uit door beweging. Alle gezonde delen en organen van het lichaam hebben een subtiel ritme. Dat ritme kan door gevoelige handen en aandacht gevoeld worden. Dr. William Sutherland heeft meer dan 100 jaar geleden de basis gelegd voor de huidige cranio sacraal therapie die als basis die ritmes heeft. Hij ontdekte dat de beenderen van de schedel een ritme hadden. Het ritme is duidelijk waarneembaar voor een cranio sacraal therapeut en is ook duidelijk anders dan het ritme van het hart.

Dr. Sutherland kwam tot de conclusie dat het ritme en het vrij bewegen daarvan cruciaal is voor de levenskracht en gezondheid. Hij noemde het ritme “Breath of Life” (Adem van het leven). Hij ontdekte verder dat dat ritme verbonden is met de subtiele beweging van het hersenvloeistof en de vloeistof die door het ruggemerg, centrale zenwustelsel en de daaromheen liggende weefsels loopt.

W.G. Sutherland cranio sacraal grondlegger

De Adem des Levens

De adem des levens, zoals het ritme ook genoemd word, kan in drie delen worden gevoeld. Elk hebben ze hun verschillende ritme en een soort ritme in een ritme. Ze worden “tides” ofwel getijden genoemd.

  • Het cranio sacraal ritme: dat heeft een ritme van ongeveer 8 – 12 cycli per minuut.
  • Het mid-tide: een ritme dat zich uitdrukt in ongeveer 2 – 3 cycli per minuut.
  • Het long-tide: een diep en langzaam ritme waarbij een cyclus ongeveer 100 seconden duurt. Dit ritme wordt gezien als de oorsprong van het ritme van het leven. Een soort stilte van waaruit alles oprijst, de kern van ons “zijn”.

Cranio Sacraal bij Stress en Trauma

Gedurende ons leven wordt ons lichaam geprogrammeerd om om te gaan met allerlei omstandigheden. Zo leren we om te gaan met stress en trauma. Maar als de trauma’s en stress te groot zijn worden ze vastgezet in ons lichaam en lijden ze tot fysieke en emotionele problemen. Ieder van ons heeft een aantal dingen die vastgezet zijn. Meestal hebben we hulp nodig om die vastgezette trauma’s en stress reacties weer in beweging te krijgen.

Een craniosacraal therapeut kan voelen waar de ritme’s geblokkeerd zijn en zal het ritme uitnodigen weer zijn natuurlijke loop te gaan volgen. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt dan aangesproken en de vastgezette stress of trauma kunnen geheeld worden. Door steeds meer los te maken en alle barricades in ons weer vloeibaar en stromend te maken kunnen we stapje voor stapje ons leven gaan lijden waar we voor gekomen zijn. Met als een van de meest voelbare resultaten dat we ons gelukkig voelen, en steeds gelukkiger worden.

Gevoelige handen

Gevoelige handen bij cranio sacraal

De cranio sacraal therapeut gebruikt de handen om te voelen waar de blokkades in de ritme’s voorkomen. Dat luisteren met de handen is iets wat getraind kan worden. Sommige mensen kunnen dat van nature beter dan anderen. Door dat “luisteren” kan gevoeld worden wat de kwaliteit van een ritme is. Gaat het naar binnen of buiten? Is het sterk of zwak? Is het stabiel of hapert het?

Een goed craniosacraal therapeut zal het bij de feiten houden. Waar stroomt het niet? Waar worden blokkade’s gevoeld? Hij of zij kan niet weten wat er is gebeurd in het leven van de client en vult dat ook niet in. Door het weer op gang brengen van het ritme krijgt de client de kans het vastgezette te verwerken.

De cranio sacraal therapeut heeft naast gevoelige handen ook een aanwezigheid en aandacht voor de client. De therapeut kan niet ergens anders zijn met de gedachten op het moment dat hij of zij met een client bezig is. Volle aanwezigheid is vereist. De craniosacraal sessie zal dan minder of niet succesvol zijn. Die aandacht of aanwezigheid is goed te voelen in de energie van de therapeut en in de handen. Je kunt craniosacraal therapeuten vinden in het hele land. Meer informatie kun je vinden op de website van de Peirsman CranioSacraal Academie.

Holistisch

Craniosacraal therapie is een holistische aanpak. De hele mens wordt gevoeld. Dus het lichaam en geest worden erbij betrokken. De diepe ontspanning die bereikt kan worden door cranio sacraal is belangrijk om ook op diep nivo te kunnen helen. Dat is het enorme verschil met een sportmassage, dat is alleen gericht op het lichaam. Cranio sacraal is verder geschikt voor babies, kinderen, volwassenen en ouderen. Ook maakt het niet uit of het acute klachten zijn of chronische. Wij werken ook met voeding, ademhaling en yoga. Dus wij kunnen u op alle vlakken helpen.

Specialisme op Ogen

Er zijn oefeningen, craniosacraal sessies, familie-opstellingen mogelijk die direct op de ogen werken. Je kunt daarmee een traject ingaan om je ogen te verbeteren.