Als je alleen bijziend bent, zie je het in de verte niet scherp. Dichtbij zie je alles goed.

Dichtbij scherp, veraf wazig

Bijziendheid komt zoveel voor dat je zelfs een epidemie kan noemen. Bijziendheid is niet erfelijk. Dat is alleen al aan te tonen door het simpele feit dat onze voorvaders veelal geen bril droegen. Eskimo’s kregen pas een bril toen de kinderen naar school moesten. Van wie zouden we dat dan hebben geërfd?

Bijziend tweeledig

De fysieke oorzaak van bijziendheid kan op twee manieren worden aangetoond:

  • Te lange oogbol waardoor de lichtstralen voor het punt vallen waar je echt mee ziet (Fovea Centralis).
  • Gespannen cilindrische spier die de lens te bol houdt.

Daar zullen veel oog specialisten het niet mee eens zijn. Maar ze baseren hun theorie op twee eeuwen geleden zoveel. Hermann von Helmholtz was een geniale oogarts maar had fouten in zijn theorie. En op die theorie wordt de huidige “wetenschap” nog steeds gebaseerd.Bates en persoonlijke proeven laten wat anders zien.

Oogbol te lang

Bij een bijziend oog is over het algemeen de oogbol langer vergeleken met het normale oog. Aangenomen wordt dat vooral de superior en anterior oblique spieren hier de oorzaak van zijn. Doordat die twee spieren gespannen zijn, in de richting van de pijlen, drukt dat op de oogbol. Kijk naar het plaatje hieronder:

De spieren bij bijziend

De lichtstralen die in het oog vallen vallen dan voor het punt achterin het oog waar je alles mee ziet (Fovea Centralis). In dat geval zie je het niet meer scherp. In een tekening uitgelegd:

Het iets langere oog bij bijziend

Cilindrische spier gespannen

Behalve dat de oogbol langer is, is meestal de cilindrische spier te gespannen. De cilindrische spier zit rond de lens. Als de cilindrische spier aanspant wordt de lens dikker en dus sterker. Een sterke lens gebruik je om dichtbij te kijken. Dichtbij kijken is voor iemand die bijziend is, meestal geen enkel probleem.

Bijziend en mentale houding

Als je bijziend bent is het belangrijk om deze twee mechanismen te ontspannen. Dat gaat gepaard aan een veranderde levenshouding. Als je niet meer bijziend bent dan merk je dat je veel ontspannender in het leven staat. Je hebt meer vreugde en alles gaat meer vanzelf. Bijziendheid is namelijk ook een mentale houding die je naar het leven hebt.

Meer weten

Oogartsen
Wikipedia