Pulsed Electro Magnetic Fields (PEMF) blijkt te kunnen helpen bij oogproblemen zoals glaucoom. PEMF maakt dat de minuscule haarvaatjes in het oog betere doorbloeding krijgen. Dat zorgt er voor dat zuurstof en voedingsstoffen beter bij de weefsels van het oog kunnen komen.

Dat wordt goed visueel gemaakt in de volgende video.

PEMF therapie maakt dat de doorstroming beter is van de microcirculatie. Dat heeft tot gevolg dat de weefsels kunnen genezen vanwegen een betere voeding. Een ander gevolg is dat er een betere uitwisseling plaatsvindt van andere vloeistoffen die bloed afhankelijk zijn. En een van die vloeistoffen is het oogvocht. Er is een interactie van het bloed en de oogvloeistof, dat heeft met osmotische druk te maken.

Om te proberen het principe uit te leggen kan je even de volgende video over osmose bekijken:

Als er te veel vocht in het oog zit wordt de oogdruk te hoog. Er moet dus wat uit om de druk te verlagen. Dat kan als de druk aan de buitenkant lager is dan de druk aan de binnenkant. Met het klimmen der jaren van mensen en eventueel niet veel bewegen en onjuiste voeding kan de druk aan de buitenkant toenemen. Dan zal de druk aan de binnenkant ook toe nemen om de balans te houden. Die buitenkant is de microcirculatie. En daar is de druk te hoog.

Door PEMF zal de microcirculatie normaliseren. De druk zal daardoor afnemen. Dan kan het overtollig oogvocht weer opgenomen worden en de oogdruk zal zakken. Wordt hiermee gesuggereerd dat in het geval van glaucoom er dus ook een te hoge bloeddruk is. vaak wel, in iedere geval in de microcirculatie ter plaatse van de ogen. Het kan zijn dat er nog steeds een normale bloeddruk bij de arts gemeten wordt. Dat is echter geen garantie voor een juist werken van de microcirculatie.
Uiteraard zit het geheel net iets ingewikkelder in elkaar, maar het gaat om het principe.

Literatuur:
PEMF voor de ogen, met verwijzingen naar andere artikelen en onderzoeken
Pubmed artikel