derde oog
De zetel van de ziel

De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn.

Mattheus 6:22-23

Het oog: enkelvoud! Er wordt ook gezegd dat dit ene oog in het lichaam kan kijken, dat dit oog het lichaam helder en licht maakt. Dit oog kan helder zien.

Swiftly then sweep it to the seat of the triangle. Hold for a moment, then move to the goal. This, thy goal, is the place between thine eyebrows, the place where the memory of life must hold sway.

Emerald Tablets, Tablet XIII

Het doel van bewustwording is eerst het Christusbewustzijn, tussen de wenkbrauwen. Dat is gezeteld in het derde oog. Het is de waarnemer zonder oordeel. Een mens met een ontwaakt zesde chakra = derde oog = Christusbewustzijn, is zeer krachtig. Een volledig ontwaakte intuïtie en helderziend. Van hieruit kan een bewust leven vanuit de ziel geleid worden. Hier heeft het ego geen macht meer en is het ondergeschikt gemaakt als instrument om het fysieke leven op aarde te leven.

Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

Johannes 8:12

Het centrum van het innerlijke licht is het Christusbewustzijn. Dat is het licht dat wij moeten volgen. En het zit IN ons, wij zijn dat. Het verlicht ons pad op aarde.

When you make the two one… then you will go into the Kingdom.

Evangelie van Thomas


The eye by which I see God is the same as the eye by which God sees me. My eye and God’s eye are one and the same – one in seeing, one in knowing, one in loving.

Meister Eckhart


derde oog, 6e chakra, ajna

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्

Aum Tryambakam yajamahe sugandhim pushti-vardhanam; Urva-rukamiva bandhanaan mrityormuksheeya maamritaat

Ik eer degene met drie ogen, die de wereld geurt en ons allen verzorgt; verlos mij van de band van moeilijkheden en begoocheling en verlos mij van de dood.

Rig Veda 7.59.12

Ook hier…3 ogen!