3D visie is van essentieel belang bij het goed kunnen zien. 3D visie is echter iets wat je ook met 1 oog kan doen. Dat komt omdat werkelijke 3D visie iets is wat van binnenuit komt en niet afhankelijk is van het samengevoegde beeld van 2 ogen. Normaal gesproken kijken we met 2 ogen en zien we op de volgende manier:

3D visie

Je ziet dat hierin dat zowel het linker- als het rechter-oog een beeld binnenkrijgt. Dat wordt als het goed is als 3D ervaren omdat de hersenen in een fractie van een seconde van alles “berekend”. Je ervaart geen scheidslijn tussen wat de verschillende ogen zien. Het linkeroog heeft een beeld wat iets meer van links kijkt en het rechteroog heeft een beeld van iets meer van rechts. Het resultaat: een 3D beeld!

Met een computerscherm of televisie wordt er aan de ogen een plat beeld aangeboden. Het is mogelijk om in dat platte beeld toch 3D te zien en te ervaren. Om dat te ervaren zal je innerlijke vermogen om 3D te zien “aangezet” moeten worden. En dat is iets wat in het midden en achterin je hoofd plaatsvindt. En dat kan ook met 1 oog!

WAT en WAAR

Zien bestaat uit het zien WAT iets is en WAAR het is. WAT heeft te maken met scherp zien en WAAR heeft te maken met waar het zich in de ruimte ten opzichte van jou bevindt. WAT heeft te maken met de kegeltjes vooral in de fovea centralis. WAAR heeft te maken met de staafjes die in de rest van de retina zitten.
Stel je voor dat je in het bos loopt en van de zijkant komt een tijger aangeslopen. Je perifere zien vangt op WAAR er beweging is van de zijkant, je draait je hoofd om te kijken WAT het is. Als je je hoofd niet zou draaien, zal je niet kunnen weten of het een onschuldig lief katje is of een levensgevaarlijke tijger. De beweging zorgt voor een dynamische interesse. Zonder beweging is er geen dynamische interesse, maar een vastgezette, starre, frontale hersenen interesse.

3D visie bestaat uit WAT en WAAR. Beide systemen geintergreerd, tegelijkertijd. Geintegreerde visie zetelt in het achterhoofd; niet in de frontale hersenen.

3D visie is mentaal

Om 3D visie “aan te zetten” zal geleerd moeten worden waar die “schakelaar” zit. Dat is een mentale schakelaar. William Bates zei het al: “Zien is mentaal”. En in de hersen structuur is dat ook duidelijk. Het emotionele huist in het limbische systeem, het mentale zit in de grote hersenen.

Achterhoofd en locatie hogere en lagere visuele cortex

In bovenstaande afbeelding is de rode stip de locatie van de lagere visuele cortex voor de kegeltjes en het WAT. De groene stip is de locatie van de hogere visuele cortex voor het WAAR in de ruimte en dus de staafjes. Voor totale visie zijn beide coretexen belangrijk en door je bewust te worden van deze locaties en ze te gaan voelen kun je leren je totale 3D visie “aan te zetten”.

Het is lastig om het gevoel te beschrijven wat over je komt als 3D visie “aan staat”. Vergelijk dat met het in woorden uitleggen van de smaak van een sinaasappel aan iemand die nog nooit een sinaasappel heeft gegeten. Maar toch een poging:

Het geeft een gevoel van heelheid, totaal geintegreerd met je voeten, ademhaling, bewust van de omgeving en jezelf: contact met je eigen gevoel en jezelf, bewust van je eigen gedachten zonder daar in mee te hoeven gaan.In deze toestand wordt de hele ruimte als 3D ervaren, ook de beelden op het beeldscherm – televisie worden duidelijk als 3D. De ervaring is dan ook dat er in het midden van het hoofd een punt zit van waaruit het bewustzijn als een licht straalt. Er zijn wel emoties aanwezig maar de gewoonte om daarin mee te gaan is enorm afgenomen. Er is bewustzijn dat het visueel centrum zich in het achterhoofd bevind. Een makkelijke toegang tot het puunt in het midden van het hoofd ligt dan ook in de visuele cortex. Voelbaar is ook dat de drukke denk energie die doorgaans in het voorhoofd zit afwezig is. Er is rust, aanwezigheid, bewustzijn.