Centrale fixatie betekent dat het punt waar je naar kijkt het scherpst is. En dat dat ook echt scherp is. In het Engels is het “Central Fixation”, daar is niet echt een mooi Nederlands vertaal woord voor.

Bates over Centrale Fixatie

Originele boek van Bates, centrale fixatie

Het is heel interessant om William Bates even aan het woord te laten. Het is moeilijk om echt te begrijpen wat hij zegt. Alle citaten zijn uit zijn oorspronkelijke uitgave van zijn boek “Perfect sight without glasses” hoofdstuk XI.

“Als het zicht normaal is, is de sensitiviteit van de fovea normaal. Als om wat voor reden dan ook het zicht imperfect is, is de sensitiviteit van de fovea verminderd. Daardoor ziet het oog ook even goed of zelfs beter met andere delen van de retina.”

“De oorzaak van het verlies van de functie van het centrum van het zicht (=fovea centralis) is mentale spanning. En alle abnormale condities van het oog, organisch of functioneel, gaan vergezeld van mentale spanning. Al die gevallen zullen noodzakelijkerwijs gepaard gaan met het verlies van centrale fixatie. Als de “mind” onder stress staat, wordt het oog min of meer blind. Het centrum van het oog eerst, gedeeltelijk of compleet. Afhankelijk van de hoogte van de stress. Als de sress groot genoeg is zal een gedeelte van of de gehele retina volgen.”

“Excentrisch zicht is een gevolg van stress.”

“Sommige mensen kunnen de ringen van Saturnus of de manen van Jupiter zien met het blote oog. Dat is niet omdat ze een superieure structuur van hun ogen hebben. Het komt doordat ze een hogere graad van centrale fixatie hebben bereikt dan de meeste beschaafde mensen.”

En wat nu komt is het belangrijkste. Begrijp wat hij hier zegt!!!
“Centrale fixatie is onmogelijk zonder mentale beheersing. Centrale fixatie betekent centrale fixatie van de “mind”. Dat betekent dus gezondheid in alle delen van het lichaam. Dat is omdat alle fysieke functies van het lichaam afhangen van de “mind”. Niet alleen het zicht, maar alle andere zintuigen (tast, smaak, horen en ruiken) hebben baat bij centrale fixatie. Alle vitale processen, spijsverteering, opname van voedingstoffen en ontgifting enz. zullen erdoor verbetert worden. De symptomen van elke functionele of organisch ziekte worden verlicht. De effectiviteit van de “mind” wordt er enorm door bevorderd.”

Je eigen centrum vinden

Het laatste citaat van Bates wil ook zeggen dat je echt gecenterd bent in je eigen wezen. Je kunt denken dat je dat bent. Werkelijk gecenterd zijn in je wezen kun je voelen. Als je kijkt met werkelijke centrale fixatie kun je dat voelen in je buik als een ontspannen gevoel. Sterker nog, je kunt dat voelen in heel je lichaam. Je voeten worden warm, je concentratie is beter, je voelt je aarding enzovoort. Als je je mentale stress kwijt bent, voel je je ontspannen in heel je lichaam. En dat is bevorderlijk voor al je lichaamsprocessen.

Het is zelfs zo dat je dan begint te voelen waarom jij hier op aarde bent gekomen. En alleen als jij in jouw eigen centrum zit kun je dat voelen. In elke cel van jouw lichaam kun je dat voelen.

Nogmaals Bates

“Als het mogelijk wordt om de onderkant van een letter te bekijken en de bovenkant minder scherp te zien, wordt het mogelijk om de letter perfect zwart en te onderscheiden. Eerst zal het zicht in flitsen komen. De letter zal een moment scherp zijn en dan weer verdwijnen. Maar geleidelijk zal centrale fixatie een gewoonte worden als men doorgaat met oefenen.”

“De meeste clienten kunnen naar de onderkant van de “C” kijken en de bovenkant slechter zien. In sommige gevallen is het niet alleen onmogelijk omte doen, maar onmogelijk om de grote letters los te laten op elke afstand waarop gekeken wordt.”

Dat laatste komt omdat de client de gewoonte om de “hele letter in één keer totaal scherp te zien” niet los kan en wil laten. Het is een heel erg lastige gewoonte. Je hebt zelf niet in de gaten dat je het doet. En de enige manier om je te helpen is om je dat te laten ervaren. Want je zult het niet geloven omdat je al zo lang op een onnatuurlijke manier kijkt.

Waarom is het zo moeilijk?

Het is werkelijk lastig om dit te begrijpen. Je moet het ervaren. Je gewoonte om excentrisch te kijken zit in de basis in je eigen “mind”. Iets op een onbewuste diepere laag verhindert dat. Ergens wil je je mentale aandacht niet daar laten zijn waar je met je ogen naar kijkt. Op een onbewust nivo glipt je aandacht weg naar iets in je verleden. Iets wat je dwars zit. Iets waardoor je niet hier en nu wil zijn. Wat is dat? Het is iets wat jou uit je centrum heeft geduwd. Iets wat je vervreemd heeft van je werkelijke diepere Zelf. Wie jij bent, wat jij hier komt doen.

Hoe kun je het dan leren?

De oefening met de letterkaart is een oefening om het te leren. Maar je zal die oefening uitgelegd moeten krijgen. Zoals gezegd, het is een ervaring. En ervaringen leer je niet uit een boekje, die gaan via overdracht.
Leren om te aarden, werkelijk hier en nu te zijn. Dat kan via een coach, via craniosacrale sessies, lichttherapie of een familieopstelling. Of dat wat jouw weg is.

Noot van mezelf

Esther van der Werf

Persoonlijk ken ik niemand die de letterkaart oefening zo goed kan uitleggen als Esther van der Werf. Ondertussen (het is nu maart 2019) begin ik te begrijpen en te voelen wat Esther me 5 jaar geleden heeft geprobeerd uit te leggen. Ik heb het toen technisch wel begrepen. Ik kon het toen niet voelen. Ik dacht dat ik het begreep en deed er dus niets aan. Dus ik dacht dat dat het probleem niet was. Ik dacht…dacht…dacht, maar had niet in de gaten dat ik dacht.

En nu ik het voel, merk ik dat als ik centraal fixeer, en zo geinteresseerd van het ene object naar het andere kijk…ik flitsen van werkelijk subliem scherp zicht heb. Dat de dominantie van mijn rechteroog weg is omdat ik ineens ervaar dat ik net zoveel met links kijk. En dat verrast me enorm. Ik wist dat links niet goed meedeed. Ik probeerde dat geforceerd te corrigeren. Maar centraal fixeren lost dat op. Goh wat een ontdekking.

Mijn voorlopige opdracht is te leren altijd zo te kijken. En dat voelt helemaal niet zo moeilijk. Ik merk dat als ik niet centraal fixeer, ik vast zit in mijn eigen fixatie (en daarmee bedoel ik niet de juiste fixatie) op mijn verleden. En dat mag ik loslaten, dan kan ik stromen. Stromen van het ene object naar het andere, in het NU.