Er zijn twee verschillende visuele paden vanaf je ogen naar de visuele cortex.

  • Visuele paden door de hersenhelften
  • Visuele paden voor staafjes en kegeltjes

Visuele Paden door de Hersenhelften

Het Visuele Pad

Hierin kun je zien dat er vanaf elk oog een deel naar de linker hersenhelft gaat en een deel naar de rechter hersenhelft. Je kunt zien dat:

  • Alles aan de linkerkant van je periferie gaat naar de rechterhersenhelft
  • Alles aan de rechterkant van je periferie gaat naar de linker hersenhelft
  • Alle visuele informatie wordt door elk oog zowel naar de linker- als de rechter-hersenhelft gestuurd

Op een andere manier bekeken:

Het Visuele Pad en de Thalamus

Hierin kan je zien dat een gedeelte van de visuele signalen kruist naar de andere kant en een ander gedeelte blijft aan de dezelfde kant. Het blijkt in de evolutie op de aarde bij geen enkel wezen, behalve de mens, voor te komen dat de visuele paden elkaar kruisen. De indeling van dit visuele pad is op basis van de linker- en rechter-hersenhelft. Dit is het meest bekende visuele pad.

Visuele Paden van staafjes en kegeltjes

De onbekende paden die nergens genoemd worden zijn de verschillende wegen van de informatie van de staafjes en de kegeltjes. In de literatuur is alleen informatie te vinden over de gang van het licht door de hersenhelften heen. Dat is een horizontaal verhaal met alleen de linker- en de rechter-hersenhelft. Deze zienswijze is gericht op het vermogen van de ogen om scherp te zien.

De visuele cortex

Het gedeelte van de cortex wat gebruikt wordt om scherp te zien is in het lagere gedeelte van de visuele cortex. De regio van V8. Een ander gedeelte van de visuele cortex, de regio van V3A en V7, is veel meer gespecialiseerd in beweging en de informatie van de staafjes. Dus:

  • De lagere visuele cortex is vooral voor het scherp zien, informatie van de kegeltjes en dus de fovea centralis
  • De hogere visuele cortex is vooral voor beweging en grijstinten, informatie van de staafjes en dus de rest van de retina
Het hogere en lagere Visuele Pad

Dit is natuurlijk een enorm schematische voorstelling van de gang van zaken. Maar Het idee is dat de visuele informatie van de ogen die van de staafjes komt veel meer naar de hogere visuele cortex gaat. En aangezien 95% staafjes hebben en 5% kegeltjes, kun je je misschien voorstellen hoe belangrijk het is om die visuele paden te ontwikkelen en je ervan bewust te worden. Als we ons richten op vooral scherp zien, dan gebruiken we maar 5% van ons visuele vermogen. Bewustwording van het hogere visuele pad geeft veel meer ontspanning in het lichaam en laat het sympathische zenuwstelsel tot rust komen omdat het parasympatische zenuwstelsel geactiveerd wordt door het hogere visuele pad.