De oorzaak van oogproblemen kan zich bevinden op drie lagen:

  • Fysiek
  • Emotioneel
  • Mentaal
3 breinen, oorzaak oogproblemen

Als deze 3 lagen schoon zijn kan er helder worden waargenomen. Er kan worden waargenomen wat er is, zonder tussenkomst van de ballast die zich bevindt op deze lagen. Dan kun je zien zoals de Ziel ziet. Dat vereist nogal wat werk. In het hoofdstuk “Het Brein” wordt deze opbouw van verschillende lagen uitgebreider behandeld. Maar hoe ziet dat er in de praktijk vaak uit?

Fysiek

Een eenvouding voorbeeld van de fysieke laag is als er een voorwerp in het oog komt. Dan is er een fysieke beschadiging en daaruit volgt slecht zicht. Het kan ook zijn dat iemand in de studietijd veel achter de boeken moet en examens moet halen. Dat levert extra stress op voor de ogen en het gevolg kan dan slecht zicht zijn. Na de stress periode trekt dat met wat extra ontspanning normaal gesproken weer bij. Als echter na deze stress periode de bril of lenzen blijvend worden gedragen, zal het visuele systeem zich niet kunnen ontspannen en zal de spanning zich steeds meer vastzetten in het systeem.

Maar iets verder gaand kan het ook zijn dat bijvoorbeeld de nek spanning heeft. Daardoor kan de doorstroming van en naar het hoofd belemmerd worden. Als dat nu het enige probleem is kunnen craniosacrale behandelingen of Alexander techniek enorm helpen om de nek te ontspannen. Dat is dus onder de voorwaarde dat er geen emotionele of mentale reden is voor de spanning in de nek. In de praktijk is dat meestal echter wel zo. Maar alleen al het fysiek ontspannen van de nek kan al een verbetering in het gezichtsvermogen opleveren. In dat geval hebben we de fysieke component opgelost. Helaas zal het emotionele of mentale patroon er vaak voor zorgen dat de spanning in de nek weer terug komt. Maar na voldoende bewustwording kan ook daar bewustzijn op komen zodat dat niet meer voor komt. Een typisch voorbeeld van oogproblemen van nek en schouderproblemen is astigmatisme ofwel een cilindrische afwijking. Astigmatisme is vaak de uiting van een fysieke component bovenop de emotionele en mentale spanning van bijziendheid.

Meestal is de fysieke component het gevolg van emotionele en mentale onbalans in het systeem. Maar er valt door ontspanning wel snelle winst te halen op het fysiek vlak. Er zal alleen blijvend geoefend/behandeld moeten worden zolang de onderlaag er nog zit.

De fysieke laag komt overeen met de hersenstam en het reptielenbrein. De hersenstam heeft ook direct last van een nekstand die scheef is en vandaar astigmatisme. Problemen op de fysieke laag kunnen natuurlijk op elke leeftijd ontstaan, maar vaak na de pubertijd als het lichaam al redelijk volwassen is en het oog en oogkas uitgegroeid zijn.

Emotioneel

Deze problemen onstaan meestal vanaf de vroege pubertijd totdat het lichaam redelijk volwassen is. Als de problemen hier ontstaan zijn is de oorzaak meestal emotioneel met de daarop gestapelde fysieke oogproblemen. Nu is fysieke ontspanning alleen niet meer genoeg en moet er naar de onderliggende emoties gekeken worden.

Een voorbeeld daarvan kan zijn dat in de pubertijd een zwaar verlies is geleden van een belangrijk familielid. De rouwverwerking heeft mogelijk niet goed plaatsgevonden en heeft zich vastgezet in de emoties.
Een ander voorbeeld zou kunnen zijn dat er op de middelbare school een periode is geweest waarin de betrokken persoon gepest is en zich minderwaardig heeft gevoeld. Daar kon de persoon mogelijk niet mee omgaan en heeft een andere strategie ontwikkeld die op latere leeftijd in de weg zit en niet meer nodig is.

Bij deze voorbeelden kan craniosacraal van grote waarde zijn. SER (Somatic Emotional Release) is dan vaak nodig om bij de emoties te komen en ze te verwerken. Familieopstellingen kunnen ook veel doen om bewust te worden van wat er nu werkelijk gebeurd is.

De regio waar zich deze emoties veelal vastzetten is in het limbische brein.

Mentaal

Op deze laag zitten de hardnekkigere oogproblemen en dan vooral bijziendheid. Het lastige is dat de problemen ontstaan op de lagere school op de leeftijd van 6 tot ongeveer 12 jaar nog voordat de pubertijd begint. Het bewustzijn is nog in de kindertoestand. Wat er op deze leeftijd gebeurd is meestal lastig te achterhalen en kan men zich niet goed herinneren.

Een aantal voorbeelden zijn:

  • Te vroeg leren lezen
  • Mishandeling
  • Ouders die gaan scheiden

Eigenlijk is er altijd sprake van onveiligheid waardoor het kind zich terugtrekt. Terugtrekken heeft tot gevolg dat er teveel achter beeldschermen gezeten wordt en of te veel boeken worden gelezen. Nu is dat op zich geen probleem, maar in dat geval gebeurt dat vanuit een onveilige stress situatie. En vanuit die stress worden de ogen overbelast en dat leidt tot bijziendheid. (Maar een kind kan ook reageren door verziend te worden en niet thuis te willen zijn, ver weg).

Als we ons even beperken tot het meest voorkomende, de bijziendheid, dan is dit lastig op te lossen. Want de eerst alleen metale terugtrekking, zal ik zich ook vertalen in emotionele terugtrekking en omdat het kind nog niet volgroeid is, wordt het visuele systeem al in de kindertijd volledig verkeerd gebruikt. De patronen vergoeien min of meer in de hersenen en de zogenaamde “verlengde” oogbol die typisch is voor bijziendheid zet zich fysiek vast. Zo hebben we een stapeling van problemen: het fysieke nestelt zich bovenop het emotionele, en dat nestelt zich bovenop het mentale. Op 3 lagen werk aan de winkel!

Vaak is te zien dat iemand in zo’n geval oogoefeningen doet, een beetje vooruitgang boekt, en weer terug valt…omdat de oefeningen niet mentaal-emotioneel-fysiek geintegreerd zijn. Als de oefeningen wel geintegreerd worden uigevoerd werken ze blijvend. Maar ER IS GEEN INTEGRATIE, en dat is nu net de crux. Want de typisch bijziende houding is afgescheidenheid van de emoties en het fysieke. En dat is een vrijwel volledig onbewust patroon. Onbewust omdat het al in de kindertijd is ontstaan.

En hoe dan wel?

Bewustwording, van alle ballast die ligt op de visuele paden, vanaf de ogen naar de totale visuele cortex. In het geval van de bijziende, de hogere visuele cortex. In het geval van verziendheid de lagere visuele cortex. En dat zal een fysieke-emotionele-mentale integratie geven die voor de persoon enorme gevolgen zal hebben. De ruimte in het hoofd, de rust in het hart en het bewustzijn van het lichaam inclusief de voeten.

Deze scriptie heeft mede tot doel om een aantal craniosacrale grepen te ontdekken en te ontwikkelen die deze integratie voelbaar kunnen maken voor de client. Zo dat de client zich in het dagelijks leven bewust kan zijn en blijven van het hele visuele systeem. Dit bewustzijn zal op termijn alle in de weg liggende mentale, emotionele en fysieke belemmeringen opheffen. En zien zal een vreugde worden die sinds de kinderjaren niet meer gekend is.