RAS - Reticulair Activating System

Het Reticular Activating System (RAS) is een belangrijk onderdeel van onze programmering van vechten, vluchten en bevriezen. En dat heeft invloed op onze manier van kijken en zien. Als er een langdurige stresssituatie is geweest, zal het zenuwstelsel zich daarop gaan instellen. Dat is meestal het geval bij onaangename situaties uit het verleden oftewel trauma.

–Plaatje van Sinus van Franklyn sills–

Vecht, vlucht en bevries

Als het RAS van iemand in een constante hyper (vecht/vlucht) of hypo (bevries) zit, is dat ongezond voor het hele systeem. Als voorbeeld: vroeger was de situatie thuis bij een klant onveilig. Er wordt dan aangeleerd dat de wereld niet veilig is en dat men altijd op de hoede moet zijn. Dat kan zich uiten in een schichtige blik in de ogen. Die scannen de hele tijd of de situatie wel veilig is. En ook al is het hartstikke veilig, die persoon doet dat nu eenmaal. Het zenuwstelsel heeft dat als een basisinstelling geprogrammeerd. De persoon zelf is zich daar mogelijk niet eens bewust van. Voor die persoon is dat een totaal normale toestand. Wat de ogen betreft is er dan dus altijd een zenuwachtige spanning aanwezig. Dat kan heel goed de oorzaak van slecht zicht zijn.

Polyvagaal theorie

Het RAS heeft een sterke link met de polyvagaal theorie. Als het RAS in hypermodus is, zit het in de sympathische vecht- en vluchtrespons van het autonome zenuwstelsel in de polyvagaal theorie. In het geval van hypomodus zit het in de bevriezingsreactie van de parasympathicus. In een gezonde situatie willen we dat het RAS binnen de volledige bandbreedte zit, oftewel in het ventrale parasympatische zenuwstelsel. Lees voor meer informatie het boek van Deb Dana over Polyvagaal theorie. Of kijk de onderstaande YouTube video.

Ogen en RAS

Ogen zijn heel gevoelig voor stress. Een test bij de opticien is al genoeg stress om iets minder scherp te zien. Als het hele lichaam kan ontspannen, zal het visuele systeem zich ook ontspannen. Wat het RAS betreft willen we dat in een gezonde toestand brengen. Polyvagaal gezegd willen we zoveel mogelijk in het ventrale parasympathische zenuwstelsel verblijven. Voor meer informatie en craniosacrale grepen is de “Ken je Brein” module van de PCSA “the place to be”.

NB: in de oude syllabi van Ken je Brein van de PCSA is RAS het Reticulair ALARM Systeem. Dat is een enigszins uitgeklede term. Daar het niet alleen een alarmsysteem is maar ook een activerend gezond werkend systeem. De naamgeving met Alarm erin zou de indruk kunnen wekken dat het alleen maar met stress te maken zou hebben.

Bronnen:

Ken je Brein van de PCSA