Als een klant bij je komt met oogproblemen, wat moet je dan controleren?

Hoe goed is de klant geaard?

Veel klanten komen omdat ze beter willen zien. Maar de meeste klanten behandelen hun ogen als een losstaand iets. Zien is echter een totale lichaamservaring. Als iemand werkelijk goed en ontspannen kan zien, kan dat gevoeld worden in de buik en in het sacrum. Aarding is belangrijk omdat ongezonde energieën afgevoerd moeten kunnen worden naar de aarde. Vooral bijzienden houden hun energie te hoog vast. Soms DENKEN ze dat ze goed geaard zijn. Maar aarding is een kwestie van rust en ruimte in het hoofd, en is aarde VOELEN.

Wat is de status van het sphenoid?

Door het sphenoid lopen de oogzenuwen. Zie de pagina over het sphenoid. Het sphenoid moet recht staan, anders zal de zenuwbaan een lichte knik hebben waardoor de signalen niet goed het visuele pad kunnen volgen.

Hoe hoog is het stressniveau in het lichaam?

Het RAS, de amygdala en de thalamus kunnen last hebben van hoge stress. Goed zicht kan niet plaatsvinden als er een “trauma” is, waarin continue onveiligheid wordt ervaren. Of als de thalamus overladen is met prikkels. Of als er teveel automatische stresspatronen in de amygdala zitten.

Zijn er spanningen in de nek?

Er lopen heel veel zenuwbanen door de nek. Als de nek gespannen is kunnen de signalen niet goed doorkomen. Vooral astigmatisme (= cilindrische afwijking) heeft meestal te maken met een nekspanning. Het hoofd hoort recht op de nek te staan. Elke afwijking naar links of rechts, een draaiing, een tilt naar voren of achteren of een opgeheven of ingetrokken kin heeft consequenties voor de ogen. Die moeten immers de horizon weer recht zien te krijgen met hun kleine externe oogspiertjes.

Is de occiput ontspannen?

Alle zenuwbanen van en naar het lichaam lopen via de nek en de occiput. Het is niet mogelijk om echt goed geaard te zijn als er spanning in de occiput zit.

Hoe goed is de voeding van de klant?

Veel mensen hebben last van staar, floaters, problemen met het netvlies of met de macula. Die zijn voor een groot gedeelte te voorkomen en soms zelfs te genezen door de juiste natuurlijke voeding. Dat gaat heel ver. Verse groene groenten en fruit. Weglaten van alle bewerkte voeding. Dit is de basis, maar hier valt veel meer over te zeggen. Dat gaat het doel van deze scriptie echter voorbij.