In onze jeugd hebben wij alleen maar geleerd om onze ogen op een reptielenmanier te gebruiken. We moesten opletten op school en teksten lezen waar we geen zin in hadden, in plaats van te kunnen spelen. We moesten stil zitten en mochten niet bewegen. Kortom er was een situatie waarin ons min of meer verboden werd om kind te zijn. Er werd ons geleerd om binnen bepaalde kaders te denken omdat dat zo hoorde.

Hokjes Geest

Vrijheid, speelsheid en echte ontspanning waren matig tot niet aanwezig. In ieder geval niet voor wat een kind echt nodig heeft. Daarbij komt dat er in veel gezinnen geen veilige situatie was en er op allerlei vlakken trauma’s zijn opgelopen. Eenmaal volwassen zitten we met de gebakken peren, maar we krijgen gelukkig wel kansen om weer te genezen en te gaan doen wat onze ziel op deze aarde kwam doen.

Speelsheid

Craniosacraal

Craniosacraal therapie kan helpen om de dieper liggende oorzaken van slecht zien aan te pakken. De stress van het systeem kan dan worden ontladen. Craniosacraal therapie kan helpen om beter te aarden, wat in vrijwel alle gevallen een issue is, bewust of onbewust. Verder kunnen “bevroren” plaatsen in het lichaam wakker worden gemaakt. Dan kan er worden gevoeld wat er gevoeld wil worden en kan het daarmee ontladen worden. Dat hoeft helemaal niet dramatisch te zijn. De ergste trauma’s kunnen in een paar seconden verdwijnen, als er de moed is om het echt helemaal te durven voelen. Hoe meer het niet wordt gevoeld, hoe meer de pijn wordt uitgesmeerd in de tijd. En vaak is dat nu eenmaal hoe het gaat… omdat het gewoon te veel en te pijnlijk is. In ieder geval kan craniosacraal  therapie daar een grote hulp in zijn. In het hoofdstuk Cranio staan een aantal voorbeeldsessies en een uitleg van grepen.

Oogontspanningsoefeningen

Oogontspanningsoefeningen kunnen helpen bij het bewust worden van hoe we onze ogen gebruiken. Maar als de onderliggende oorzaken niet worden aangepakt, is het een vrijwel hopeloze zaak. Na ontspanningsoefeningen zal je waarschijnlijk gewoon je oude patronen weer oppakken omdat die nog niet verwerkt zijn. Als ze wel verwerkt zijn, zal het effect van de fysieke oefeningen veel blijvender zijn omdat er geen oud, ongezond mentaal-emotioneel patroon meer is om in terug te vallen. In het hoofdstuk Zelfhulp staat een lijst met oefeningen die je kan doen.

Voeding

Verder is voeding vaak een van de oorzaken van latere problemen met de ogen. Dat zijn vooral staar, glaucoom, droge ogen en macula degeneratie. Zie hiervoor het hoofdstukje over voeding.