Iedereen heeft een dominant oog. Maar ook een dominant oor, hand, voet en hersenhelft. Welke dominant zijn zegt heel veel over hoe je leert en wanneer je moeite hebt met informatie opnemen. Als je onder druk komt te staan zal namelijk je NIET dominante kant uitschakelen. Daarbij komt dat deze maatschappij linker hersenhelft dominant is. Hoe leer jij? Waar liggen jouw sterke en zwakke kanten? Hoe ga je daar mee om?

Carla Hannaford – Dominantie Profiel deel 1

Carla Hannaford – Dominantie Profiel deel 2

Fysieke pad

Fysiek gezien is het zo dat de verbindingen van de linkerhersenhelft naar de rechterkant van het lichaam makkelijk zijn. En ook van de rechterhersenhelft naar de linkerkant van het lichaam. En dat de verbindingen van de linkerhersenhelft naar de linkerkant van het lichaam net wat moeilijker zijn. Idem met rechts. Daarom wordt gezegd dat de linker hersenhelft de linkerkant van het lichaam regelt en vice versa.

Dus bijvoorbeeld is het makkelijker voor de linker hersenhelft om het rechteroog aan te sturen dan dat het is voor de rechter hersenhelft.

Er zijn mensen die meer emotioneel aangelegd zijn en er zijn mensen die meer analytisch zijn aangelegd. Niets mis mee, ieder zijn eigen voor- en nadelen. En de hersenhelften werken samen als het goed is en kunnen elkaars taken overnemen. Mensen die wat meer emotioneel zijn aangelegd hebben een voorkeur voor de neurologische paden die voortkomen uit de rechterhersenhelft. Mensen die analytisch zijn hebben hun voorkeur voor neurologische paden die voortkomen uit de linker hersenhelft.

Deze Analytische Maatschappij

De maatschappij waarin wij in dit tijdperk leven is erg gericht op het analytische, dus op de linkerhersenhelft. En veel dingen die uit de rechter hersenhelft komen worden belachelijk gemaakt of gebagateliseerd. Deze maatschappij is scheef gegroeid en leunt te veel op het analytische en te weinig op het gevoel. Het vergeet vaak de menselijke waarden. Het gaat vaak over geld ipv mensen.

Bewust of onbewust wordt je daarom aangeleerd om met de rechterhand te leren schrijven. Die wordt immers bestuurd door de LINKER hersenhelft. Vroeger kreeg je straf als je met je linker hand wilde schrijven…maar als dat je natuur is vertaalt je systeem dat als straf voor wie jij in jouw natuurlijke staat bent.

Dierenrijk

In het dierenrijk is het ongeveer 50% – 50%, links – rechts dominant.
Link: Linker of rechter poot dominant
Citaat: “What’s more, there was no overall preference for the left or the right as there is in humans, where around 90 percent of our species’ population is thought to be right-handed.
Dat zou bij mensen ook zo moeten zijn, en waarom is dat dan niet zo? Omdat wij aangeleerd gedrag hebben. Omdat wij onze natuur kunnen onderdrukken. En dat doen we dus vrij succesvol.

Innerlijk Neurologisch Conflict

Een kind kan andere kinderen zien schrijven met de rechterhand en dat gewoon overnemen. Net zo gemakkeijk als het gedrag van de ouders overneemt. Terwijl dat gedrag niet hun natuur is…het is aangepast gedrag.

En dat levert een innerlijk conflict op! En dat heeft invloed op je visuele systeem en stress daar op.

Een goed makkelijk te begrijpen boek over dominantie van oren, ogen, handen, voeten en hersenhelft is:

Hersenhelft

In principe hebben wij vanaf onze conceptie of geboorte een voorkeur voor de ene of de andere kant. Waarom is onduidelijk. Laten we zeggen dat dat nodig is voor het evenwicht in de wereld. Net zoals er ongeveer even veel vrouwen als mannen zijn, de natuur streeft naar evenwicht ofwel homeostase.
Hoe weet je nu welke kant dat bij jou is? Daar zijn testjes voor. Maar heel nauwkeurig zijn die niet. Omdat je de testjes uit kunt voeren volgens het jou AANGELEERDE gedrag. En dat heb je niet in de gaten. Je kunt “googlen” op “left brain right brain test”. Dan kun je een indicatie krijgen.
Je kunt ook kijken naar aan welk oor jij je telefoon houdt. Als dat links is, is dat een indicatie voor de rechter hersenhelft die dominant is. En waarom het oor? Omdat dat onwaarschijnlijker is dat iemand je dat heeft aangeleerd. Dat heb je gewoon gedaan vanuit je natuur. Maar het blijft een indicatie.
Je kunt het ook merken aan jezelf als je meer emotioneler of gevoelsmatiger reageert dan dat je analytischer reageert. In het geval van gevoel, wijst dat op een rechter hersenhelft dominantie. In het geval van analytisch dus op links.

Een vrij grote indicator is dat als je met 4 ledematen op de vloer gaat staan. Dus in de kruip houding. Dat brengt je terug naar je kindertijd. Maak je hoofd leeg en stel je voor dat een kind bent wat net leert kruipen. En begin met kruipen. Welke arm en welk been ging eerst? De tegenovergestelde hersenhelft heeft dan een punt gescoord in het dominant zijn.

In rust en is er balans en is er niet zozeer sprake van dominantie van 1 kant. In stress zal de niet dominante kant de neiging hebben uit te schakelen. Je kunt dan dus geen gebruik meer maken van de capaciteiten die de uitgeschakelde kant heeft. Je bent dan aangewezen op de helft van jou, je dominante kant. Jij kunt nu dus te emotioneel of te analytsch worden. Maar voor jou is dan normaal en je denkt dat dat normaal is en dat dat klopt. Maar dat is niet zo; je bent je balans kwijt. En wat nu als je systeem in een voortdurende onbalans verkeert? En voor jou is dat normaal…maar het is niet jouw volledige “ik”.

Ogen

Voor de ogen is er een vrij eenvoudige test die je vertelt welk oog bij jou dominant is. Dat wil echter niet zeggen dat dat jou natuurlijke dominante oog is! Het kan zijn dat je linkeroog dominant test maar dat in jouw natuurlijke toestand je linker dat is.
In stress situaties zal je niet dominante oog (corresponderend met je tegenover liggende hersenhelft) uitschakelen. dat houdt in dat je informatie niet meer goed kan opnemen. Als je linker oog uitschakelt zal je het geheel niet meer zien en te gefocust zijn op details. Je kunt niet meer goed met gevoel lezen. Als je rechteroog uitschakeld zul je de details niet meer begrijpen en je blind staren op het geheel.
Stel dat je een wiskundige formule aan het begrijpen/lezen bent. Dat doet een beroep op je analytische kant en daarmee je rechter oog. Dat heeft de neiging om je linker oog uit te schakelen (rechter hersenhelft / gevoel). Als je rechter hersenhelft dominant bent werk dat zeer storend op je systeem en komt de informatie moeilijk binnen. Als je linker hersenhelft dominant bent kan de infomatie goed binnenkomen via je rechter oog.
Een rechter hersenhelftig mens zal makkelijker leren via beelden en plaatjes, en zal zich mogelijk een “beelddenker” noemen. Maar dat schakelt uit als er tekst wordt aangeboden. Dat is namelijk taal en zit vooral in de linker hersenhelft.

Oren

Oren is misschien wel een van de makkelijkste om te weten te komen. Aan welk oor houdt jij je telefoon? Als je iets beter wilt horen, draai je dan met je linker of je rechter oor naar voren? En dat is dus een punt voor de tegenovergestelde hersenhelft.

Voeten

Welke voet bij jou dominant is kun je testen op een aantal manieren. Met welk been schop jij tegen een bal? Of ga met staan op schouderbreedte en vraag iemand je plotseling een duw van achter te geven. Welke voet zet jij naar voren? Of als je een broek aantrekt, welk been steek je het eerst in je broekspijpen?
En de tegenovergestelde hersenhelft heeft dat waarschijnlijk aangestuurd.

Handen

Dit is een moeilijke. Want waarschijnlijk (90% kans) schrijf je met je rechterhand. En dus zul je met grote kans testen dat je rechterhand dominant is. En hoe weet je dan wat je oorspronkelijk “niet aangeleerde” voorkeurs hand is? Niet dus, of vrijwel niet.
MAAR, als je intussen geleerd hebt dat je rechterhersenhelft dominant bent, dan kan hier een lampje bij je gaan branden. Als je rechterhersenhelft dominant bemt EN rechterhand dominant, dan heb je een intern conflict te pakken. En dus vice versa ook.

Dominantie Profiel

Nu heb je ze allemaal gehad. Nu heb je jouw dominantie profiel helder. En daarmee je innerlijke neurologische conflicten. En het “lastige” hier aan is dat het mogelijk is dat je rechter hersenhelft dominant is en dat handen, voeten, oren en ogen ook rechts testen! Zo zie je dat dat een ingewikkelde puzzel kan zijn. Maar dat kun je tackelen door eerlijk te kijken hoe je reageert op situaties. Zoals dat bij elke handen, voeten, oren en ogen stukje staat beschreven.

In de Germaanse geneeskunde is het belangrijk om te weten welke kant er dominant is. Maar dat ligt wat ingewikkelder dan een eenvoudige klap test zoals dat daar wordt voorgesteld.