De hoofdoorzaak van onherstelbaar verlies van gezichtsvermogen van mensen boven de 65 is Age-related Macula Degeneration (AMD). En hoe kunnen we dat voorkomen?

Wat zie je eigenlijk als je AMD hebt?

Het beeld van een AMD oog

Hoe vaak komt het voor?

  • In het jaar 1900 had 1 persoon op de vele duizenden AMD.
  • In 1992 was dat 1 op de 3 mensen van 75 jaar of ouder (Ophthamology 1992,99 933-943).
  • En in het jaar 2014 had 8,69% van de mensen boven de 50 enige graad van AMD. (Lance Global Health 2014,2 e106,16).

Het was in de jaren rond 1900 een dus zeer zeldzame aandoening.

Hoe kan dat?

Een van de grote oorzaken is ons dieet. Voor het jaar 1880 aten we alleen nog maar onbewerkte voeding.

Voorouderlijk dieet van voor 1880

DAARNA zijn we voedingsmiddelen gaan bewerken. Vanaf toen zijn we bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken, alles was gewoon van nature biologisch. Maar dan ook echt biologisch (Wat wij tegenwoordig biologisch noemen, zou eigenlijk niet die naam mogen dragen in vergelijk met 1880). Het gevolg is het westerse dieet:

Het westers dieet van 2020