De thymusklier is een van de belangrijkste organen in ons afweersysteem. Een belangrijk deel van de lymfocyten, de zogenaamde “T-lymfocyten”(T van Thymus) worden er “rijp”. Daarnaast speelt de thymus ook een essentiële rol bij de aanmaak van “geheugencellen” die het recept onthouden hoe de afweerstoffen tegen doorgemaakte ziekten moeten worden aangemaakt. Klik hier voor de Wikipedia over de thymus.

Locatie van de Thymus

De thymus hoort bij het lymfesysteem en zit net achter het borstbeen, bovenop het hart.
Als we de details wat meer bekijken:

Details van de Thymus

Thymus Functie

  • Aanmaak van T-Lymphocyten die je afweer systeem voor een groot gedeelte vormen.
  • Verzorging van het natuurlijk afsterven van cellen als ze nietgoed meer zijn (apoptose)
  • Vorming van immuun regulerende hormonen: thymosine, thymopoetine en thymuline

In de eerste levensjaren zal de thymus een database aanleggen van ziektes die het tegenkomt. Zodat het in later jaren even de database raadpleegt en precies weet wat er gedaan moet worden als die ziekte weer langskomt. In latere jaren is die leerfunctie niet meer zo nodig omdat de database redelijk compleet is. Het lastige van vaccinatie is dat het leerproces verstoord wordt. Daarmee kan de thymus dus zijn database niet goed maken en kan dat consequenties hebben voor de immuniteit in de rest van het leven. Normaal gezien vervet de thymus zich in de loop der jaren en legt het zich toe op de aanmaak van de hormonen en T-Lymfocyten. In het vet liggen ook stamcellen die gebruikt worden om het lichaam te repareren. Stamcellen houden ervan om zich in vet te nestelen en blijven daarin goed bewaard.

Praten met Thymus

Door een hand te leggen op de locatie van de thymus, kan er contact mee worden gemaakt. Je kunt dan voelen hoe die zich voelt in je lichaam en je bewust worden van het functioneren ervan. Je kunt bijvoorbeeld voelen hoe een warme stroom door heel je lichaam trekt vanuit de thymus. Maar misschien ook maar een gedeelte, of een gedeelte van je lichaam juist niet. De andere hand van de behandelaar kan op een andere plaats van het lichaam gelegd worden die die aandacht nodig heeft. Je zou op die manier de interne verbinding van de thymus en darmen kunnen nagaan en verbeteren. Je kunt dat dan in jezelf voelen gebeuren.
Als er ergens ziekte is in het lichaam kan via communicatie met de thymus daar iets aan gebeuren. De thymus kan dan gevraagd worden om T-Lymfocyten naar het zieke lichaamsdeel te sturen. Het aangetaste lichaamsdeel kan dan gaan herstellen en daarvoor ook nog stamcellen aangeleverd krijgen.