Natuurlijke ruitenwisser

Knipperen heeft als functie om het oog van vloeistof te voorzien. Het oog wordt daardoor gedesinfecteerd, schoongemaakt en bevochtigd. Er zijn nogal wat mensen met droge ogen, meestal hebben die hun natuurlijke knippergewoonte verloren.

Een juiste knippergewoonte betekent dat je eens in de 2 tot 3 seconden knippert. Een knipper duurt ongeveer 1/40 ste van een seconde. Juist door te nipperen krijgt het oog ook wat rust en houd je ze ontspannen. Zo is het niet mogelijk om te gaan staren, want het knipperen verbreekt de starende blik. Knipper zo licht als een vlinder fladdert.

knipperen als een vlinder zo licht

Het lijkt een heel eenvoudige gewoonte maar let maar eens op hoe je ophoudt met knipperen als je ingespannen naar een beeldscherm zit te kijken. (Waarschijnlijk ga je dan ook minder diep ademhalen of zet je de ademhaling bijna stil).

Uitvoering Knipperen

Als je een metronoom hebt, zet die dan op 3 seconden. Anders tel je tot 3. Steeds als de metronoom tikt of als je bij 3 bent, knipper je. Doe dat 3 minuten om jezelf bewust te worden van je knippergewoonten overdag.