De thalamus is het verbindingscenrum in de cortex. Het fungeert als een tussenstation voor heel veel informatie van de cortex en de hersenstam. Veel informatie die via de zintuigen tot ons komt gaat via de thalamus naar de cortex. De cortex kan dan berichten terugsturen als feedback om de zintuigen bij te sturen.

De ogen en thalamus

Functies van de thalamus

Een aantal functies van de thalamus zijn:

  • Tussenstation voor motorische en zintuiglijke informatie
  • Geheugen
  • Alertheid
  • Bewustzijn
  • Draagt bij aan perceptie en kennis

De thalamus heeft ook een visuele afdeling:

De ogen en thalamus

Corpus geniculatum laterale

Rechtsonder in de bovenstaande afbeelding zie je waar de visuele informatie verwerkt wordt in de thalamus; dat heet het corpus geniculatum laterale. Daar zijn er twee van. De linker corpus geniculatum laterale krijgt informatie binnen van het linker- en het rechteroog.

De Corpus Geniculatum Laterale

De corpus geniculatum laterale bestaat uit zes lagen. De lagen 1 en 2 zijn grotere cellen (magnocellulair) en zijn licht- en donkergevoelig. De lagen 3, 4, 5 en 6 zijn kleinere cellen (parvocellulair) en zijn sensitief voor kleur. De lagen 1, 4 en 6 ontvangen informatie van de tegenovergestelde kant en de lagen 2, 3 en 5 van de zelfde kant (ipsilateraal).

De Corpus Geniculatum Laterale lagen

Evolutionair gezien zijn de lagen 1 en 2 ouder. Waaruit je zou kunnen afleiden dat het zien van kleur pas later in onze evolutie ontstond.
Omdat de lagen 1 en 2 alleen maar verschillen tussen licht en donker registreren, is het logisch om aan te nemen dat daar dus de informatie van de staafjes terechtkomt. De lagen 3, 4, 5 en 6 krijgen dus ook informatie van de kegeltjes.

Koelsysteem van de thalamus

De thalamus moet gekoeld worden. Dat doet de stroming van het vocht wat in de hersenventrikels zit. Lees hier een artikel over de ventrikels. Als de thalamus niet goed gekoeld wordt dan raakt ie oververhit en het gevolg kan zijn: slecht zicht. Een thalamus kan oververhit raken als er onveiligheid is. Dan is er een te grote alertheid. De thalamus raakt dan overbelast en dus oververhit. Meestal is het zo dat de amygdala dan ook oververhit is. Met craniosacraal therapie kan dat tot rust komen.

Hypothalamus

De hypothalamus is bij vrijwel elk proces in het lichaam betrokken. Ook bij het visuele systeem. Het is een kern van het Autonomic Nervous System (ANS). Slaap, concentratievermogen, vochtbalans, hongergevoel, bloedsuikergehalte, lichaamstemperatuur enz. hebben ook te maken met de hypothalamus. Het is HET controlecentrum voor homeostase in het lichaam.

Als voorbeeld: als er medicijnen worden geslikt die ingrijpen op het ANS en dus op de hypothalamus, kan het heel goed zijn dat de waterhuishouding ontregeld wordt. Daardoor kunnen er glaucoom of droge ogen ontstaan.

Bronnen:
Hypothalamus, Amygdala and Vision
Vision and Hypothalamus