Zien heeft met bewustzijn te maken. De mens heeft als enige soort het vermogen tot zelfbewustzijn. Daarmee kunnen we introspectief kijken wat we zouden kunnen leren of veranderen om verder te groeien. Via zelfbewustzijn kunnen we onze trauma’s of ongemakkelijke levenservaringen verwerken. We kunnen andere patronen in ons plastische brein aanleggen zodat we niet meer gestuurd worden door ons verleden. Via dit zelfbewustzijn kunnen we verbinding met andere wezens, de kosmos, en het Al maken. Dit alles met als doel om vrij te worden. Werkelijk innerlijk vrij.

Fysiek en bewustzijn

Op het fysieke vlak vertaalt het bewustzijn zich onder andere in de hersenen. Daarvoor hebben we in de fysieke realiteit de neocortex nodig. De mens heeft de sterkst ontwikkelde neocortex van alle organismen. Het visuele systeem heeft echter veel te maken met het wormenbrein, het reptielenbrein en het limbische brein. De neocortex kunnen we gebruiken om onze aandacht te richten. Als een soort antennes die we richten, zodat we die informatie ontvangen. En hoe die antenne gebruikt wordt heeft te maken met bewustzijn. Je kunt die antenne gebruiken voor vernietiging of voor groei. Om op te sporen waar we kunnen leren en waar we dingen kunnen verwerken en op welke manier. Hoe we kunnen helen van ongemakken. Hoe we anderen kunnen uitbuiten of… een wereld van vrede kunnen maken.
Dit is te zien door bijvoorbeeld een uitvinding als kernenergie. We zouden het kunnen gebruiken voor vrije energie. Maar als mens moeten we kennelijk eerst leren hoe we het niet moeten gebruiken… in de vorm van een kernbom. En zo is het met alles, ook met de neocortex: het is een zegen of een vloek, afhankelijk van hoe je het gebruikt.

(Valt het op? NEOcortex: NEO in “The Matrix”, als anagram voor ONE)

Zuiver zien, onbevooroordeeld waarnemen, kijken als een kind. Voordat concepten en hokjesdenken hun intrede deden. En toch kunnen er blokkades in het visuele pad zijn geslopen waardoor de zuiverheid van het kind verloren is gegaan.

Brein en zien

Elk deel van het brein heeft met zien te maken. Voor deze module zal alleen de connectie met de ogen en het brein belicht worden. Voor diepgaandere kennis en ervaring is er de Breinmodule van de PCSA. De PCSA modules die het belangrijkst zijn voor oogwerk zijn:
Brein module
Mond/Oor module
Sphenoid module
Familie Opstellingen module